Bios-sfärens Urbotning och Det denaturaliserade ekandet

Språk å ä ö för att nå till andra sidan

Ett litet rendezvous av forna tiders urbotning och skillnaden mellan ursprungets originalitet och urkundens berättande mentalitet. Sättet att se, smittar det? Vad berättar det i så fall om insikter och utsikter?

Inskränkthet Urbota

Urbota-Inskränkthet

The origins of the World och den smaskiga kulturhistorians penselföring mot din egna beröring, min ärade helhet. Ädle sälle? Är inte världen ett fascinerande ställe?

Schäslongen för säsongen måste väl nästan vara hammocken, eller har ni ers nåd & bedömande salighet några annorlunda dekret att avge? Herraväldet, må ni ock i åminnet nalkas dess ö.

Vågar man inte lyssna på konsekvenserna av sitt egna handlande, vad vågar man lyssna på då?

På andras terrorplaners som kommer helt utan anledning som en ny naturlag från himmelen, eller på anledningarna till att en del förefaller så missnöjda att de är beredda att ge sitt liv för att visa det.

 

Men vid deltan av livets vatten också litet av urkultur, eller ur funktion som det märkligt nog kan stå både på klockor som fungerar och på klockor som inte fungerar. Det är något visst det där med urfunktion men när den visar sig så kanske det klarnar ändå`?

A junction gap away from erosion to Eros Ion. Wave in to say.

 I bokstavlig mening, Lund ett lärosäte med ansad buskis samt en diger flod av glömska som rinner ur  denna källa till glömskans flod.

 

Urkund till Urbota inskränkthet

 

 tron på att sagd mening ger förening.