Urbotat Inskränktheten i Hagen – Gräset slut!

 

Emellan skuggorna resning sakta återgång och försvinnande kan vi se den urbota inskränktheten emanera hästarnas fängslande tillvaro i hagen gräslighet.

Dokumenterandet har förvisso skett mestadels nattetid av en ypperligt ovan fotograf som dock vanan troget tycker att man inte bländar djur på natten med en massa blixtar eller andra störande beteenden, då ändrar man också motivet för sin egna motivbild dvs ren dokumentation av hagens urbota inskränkthet på hästarnas rörelsefrihet. Så därför mina vänner och bara därför är bilderna suddiga med lång slutartid.

l

Inom ramen för den urbota inskränkthet uppstår såsom i språklighetens minaret också till fotutbredningsmatrisen så småningom så kallade stigar, mindre vägar. där flera rent vanemässigt sätter sina klövar på andra klövars tidigare spår.

Upphovsrätten till vanemässigheten i klövarnas nedslagenhetstopologier. Missförhållanden å andra sidan verkar konserveras bäst om man tiger stilla om dem och bevarar censurens Urbota Inskränkthet.

 

Klövutsättningens vanespår står också att läsa som konsekvens av raminsättningen på denna urbota inskränkthet. Ack vägarna och vad vi egentligen vet.

Den som beskriver urkund till instängdhetens urbota inskränkthet och berättigar dess rimlighet kan kanske också trollar fram lite mer fodervärdig vänlighet under istidernas insnöade idisslande?

 

Här kommer plötsligt tre spekulanter på att den relativt nya betraktaren ändå, kanske måhända hade något gräsligt i handlaget, kanske lite hö hörruh?

Stillsamt i natten vankar pållarna fram inom ramen för den avbetade hagens instängdhet.
Men ack inte mycket mat erbjuds för märren att se. Styvt den fattar galoppen om hö frånvarons gräslighet och trav

sökmotoroptimering i tiden.

En yngling i sammanhanget testar några ”liten och söt hungrig” beteenden som uppenbart verkar ha varit lönsamma tidigare, men efter en tid så pjonkar även denne yngre förmåga i väg för att möta källan till sina begärs dunkla mål i nattens urbota inskränkthet.

 

Sakta lunkar de åter in i skuggan.

Kvar står vi alla vid denna urbota inskränktet av hagen som rink i tiden åskådande vad de nu lärt oss – Beteenden är ingen tillfällighet liksom slumpen för beteenden är något som räknats ut därifrån, från slumpen av tillfälligheten utmed evolutionens dån.

Resten är den sannolikhet där du nu befinner dig. Kära urkund

 

Rökning Hotar Feminismen

 

Inskränkthet om urbota slöja

Urkund

I sin linda var hela världen en slöja

Oooh det blåste, det fladdra. Så och med upphovsrätten till er befintlighet!

Tidvarven kom och tidevarven gick, jag blev ett vi och vi med dem, i hjärtat av historiens vingslag.

Vi blev de som tidigare varit bekanta, för sådana är lättare att fånga och därmed ha. Ha i det enda man kan ha, i sin bild av verkligheten. Verklighetsbilden och djup i den är det dyraste man kan ha, så vem vill vara dyrare än nödvändigt?  There is a no-one in every here and there.

Ett spricka upp och lämna plats för det nya, det är en kostsam process men måste göras och kanske vissa är bättre rustade för att göra det rent förutsättningslöst.

Principen om att just jag ska bli snyggare och alla andra därmed erhåller en relativ förfulning, det är principen om smink, eller hur du manipulerar de svaga genom att stampa på de fula, visst låter det ädelt och civiliserat mina damer och herrar. Sedan må man med gott mod inbilla sig att det handlar om att stärka sin självkänsla eller något annat, när det i själva verket inte kan handla om det utan snarare att lura världen och ta bort en bit av verkligheten vilken sedan återsänds som en del i ett synnerligen tvångsmässigt och dominant maskeradspel som ingen egentligen vill erkänna. Ja välkommen till Make-Up, den pågående stand-up komedin som inte ens är speciellt rolig, självdistanserad, nyttig eller på något sätt föranledd av andra världen än att se bättre ut själv, tack vare alla andras relativa förfulning.

Att slå på de svagare är alltid ett ganska lätt arbete men saknar inte alls komplikationer, den som vill kan säkert lätt förstå varför det är viktigt för män att ha höga lönar och tjäna så mycket som möjligt rent generellt och varför män lägger ned mer energi på just den punkten än kvinnor. Raderna ovan är också själva kärnan i det som skyttegravsdebatterna nogsamt undviker. För annars måste ju även den västerländska kulturen inse sin tvångsmässighet i rollstereotypernas ikonografiska ffiffel och bågspel, där verkligheten rivs i stycken pga av särgruppernas personliga intressen av att föra någon bakom ljuset och själv bli en backlight beauty.

Cirkelns kvadratur

Kallas det Strip Tease? Är det så verkligheten kom att bli till en striptease inför de olika intressegruppernas egenpåtagna fingerfärdighet inför det världsliga spelet: ficktjuvarna på nudistlägret? -Ack, Seo hör på detta Seo hor. Djup tid förgången. Proteinpulver i dina havrekex.

Vilken skökelse av den gemena gubbhora, ve odåga! Vilket omått av herraväldeslös urkund