Bitvis Frånvaro av Nerijus hud DNA men mer blod DNA

Innan själva artikeln får du läsa lite reklam. Men vi gör ingen reklam för att tjäna pengar som så många andra.

Brödraskapets Skysås, fiskpinnar och äta skorpor i sängen

Men även blandningar av det absurda och det reala, för vad är detta annars? Inlägget blev tydligen total censurerat på Flashback då det gjorde satir av de mest vedervärdiga konspirationsteorierna samtidigt som det belyste faktum om vem som tjänar mest pengar på det tragiska mordet av Lisa Holm & Det är flashback forum som slagit vinstrekord mycket tack vare trådar som den om mordet. Och tråden om Mordet i Blomberg är forumets mest sedda tråd genom tiderna. Så det där med pengar är verkligen känsligt. Det är lättare att ifrågasätt Lisas egna pappa än den som verkligen tjänare pengar på det. Så jävla sjukt är det. Det censureras! Och den censuren får du faktiskt heller inte ta upp i tråden som angör ämnet.

Flashback censuren och mordet på Lisa Holm

Det är ingen hemlighet att flashback gång på gång får nya besöksrekord tack vare inlägg forumet när det gäller mord och kriminalfall. Mordet på Lisa Holm tillhör de mest sedda trådarna i forumets historia.

Detta råkar också av en ren händelse sammanfalla med att Flashback gång på gång har gjort rekordvinster. Vem som helst som besöker stället och har en reklamfri surfning kan nog också se att den största texten som tar mest utrymme är den att du måste eller åtminstonde bör se på reklamen annars så ”skadar du flashback”  Blir det mer varningar nu? Kommer det mera hotelser nu?  Kommer flera inlägg med rent svartmålande lögner om användare som behöver tystas att stå kvar som en stilla manifestation av den praktiska censurens verkan med en annan etikett. Baktalningskonfettin undermineringsbulk, vilken till slut gör att bara de hårdhudade vilka inte bryr sig stannar kvar.

jan-axelsson

-Informationsålderns Godsägare –

-Raderar och hävdar Yttrandefrihet efter eget behag-

Skribenter och moderatorer jobbar gratis åt godsägaren som nu gör rekordvinster tack vare just dessa rekordtrådar och samtidigt skyddas av samhället med sin skyddade identitet. Men på flashback får du inte ens säga vad  du inte får säga då får du en varning!

Du får inte ens säga vem som tjänar mest på mordet själva tråden handlar om! Det är en ganska hemtam och praktisk censur som jag inte sett på något annat forum hitintills.

Kejsarens fötter ska stå över andra och vara stabila

Misstänkt Mördare Nerijus Intervjuas

Nerijus BIlevicius

Nerijus BIlevicius

Här ser vi tydligare dragen av vilken person vi har att göra med i fallet på Mordet av Lisa Holm i Blomberg Martorp sommaren i juni 2015.

IB DNA på på brottsoffrets trosor
AB DNA på Neros Solglasögon

Kotten i ikonismSpiral av fyrkanter i skruvade rutor eller

 Hur fyra baspar kan kombineras i en skruvande skruv

Gemensamt är att två närståendes DNA har hittats där den förmodade DNA donatorn inte har hittats och detta har inte kunnat förklaras. En tänkbar förklaring är den enkla som jag tidigare har skrivit om att Nero har ett fragilare skinn och en fragilare förekoms av replikerbart DNA tillräckligt för en god DNA profil replikering i den släppta hudbiten, bägge är rent forensiskt bekräftat men bara den ena aspekten verkar ha tagits upp i utredningen. Den som har Psoriasis släpper lättare ifrån sig hudflagor, vilket Neros advokat också anfört, det är en klar sanning. Men en än mer relevantare sanning är att vid psoriasis är dennes DNA från huden svårare att finna, antagligen är det en uppgift som rimligtvis multipliceras i tiden, dvs att det med en replikationsteknik blir en ökad nedbrytningstakt på ett redan fragilt dna och därmed också svårt att finna DNAt från denne överhuvudtaget, när det gäller just DNA från skinn eller skinndelar. Detta förefaller dock inte gälla blod och andra avsättningar.

Det är också känt att en person med Psoriasis har en ökad benägenhet at blöda just på grund av skinnets fragilitet. En matrix svaghet som lättare släpper ut vad som finns därförinnan. Vilket skulle kunna ge en ökad mängd blod avsättningar på en plats där det utövas aktiviteter varvid skinnet sträckts hårt eller på annat sätt utsatts för påfrestning utan att det några dagar senare framstår som ett sår.

BO har i hjälmen avsatt blodspår. Dessa är fullt förenliga med näsblod.

Ovanstående kan som helhet förklara blodförekomsten på platsen och på tillhörigheterna. Men även hinta om varför fruns och broderns DNA dyker upp på platser där det tänkta scenariot gör det rimligare att Neros DNA hade uppvisats.

Principiellt är det en liknande situation ifall arbetsgivaren hade avsatt DNA på platsen. Det hade på ett liknande sätt varit svårare att spåra, inte på grund av att denne är arbetsgivare utan bara på grund av dennes ålder.

Kejsar Neros DNA som har avsatts förefaller i väldigt låg ha avsatts via skinnet, men det som setts är dock DNA från hans blod, alltså ett DNA som i granska låg grad har en hög spridningseffekt i tiden då blodet tenderar att torka i de miljöer där det påträffats.

Int J Legal Med. 2012 Jan;126(1):179-83.

Good shedder or bad shedder–the influence of skin diseases on forensic DNA analysis from epithelial abrasions

Kamphausen , Schadendorf D, von Wurmb-Schwark N, Bajanowski T, Poetsch M.

The successful analysis of weak biological stains by means of highly sensitive short tandem repeat (STR) amplification has been increased significantly over the recent years. Nevertheless, the percentage of reliably analysable samples varies considerably between different crime scene investigations even if the nature of the stains appears to be the same. It has been proposed that the amount and quality of DNA left at a crime scene may be due to individual skin conditions (among other factors). Therefore, we investigated DNA from handprints from 30 patients acutely suffering from skin diseases like atopic dermatitis, psoriasis or skin ulcer before and after therapy by STR amplification using the new and highly sensitive Powerplex® ESX17 kit in comparison to 22 healthy controls. Handprints from atopic dermatitis patients showed a correct and reliable DNA profile in 90% and 40% of patients before and after therapy, respectively. Regarding psoriasis patients, we detected full DNA profiles in only 64% and 55% of handprints before and after therapy. In contrast, in ulcus patients and controls, full DNA profiles were obtained in much lower numbers. We conclude that active skin diseases like atopic dermatitis or psoriasis have a considerable impact on the amplificable DNA left by skin contact with surfaces. Since up to 7% of adults in European countries suffer from one of these diseases, this could explain at least partially the varying quality of DNA from weak stains.

PMID:
21573897
[PubMed – indexed for MEDLINE]

Vilket i sak bör kunna påvisa att det som Kejsar Nero advokaten vill angöra om spridningen av hans DNA i sak är korrekt signifikant men distinkt irrelevant, för spridningen är förvisso högre men förefaller inte i något grad leda till en högre spårbarhet i verkligheten är spårbarheten av hans DNA lägre, mycket lägre. Och i detta fallet rent forensiskt är det också det enda som är relevant.  Därför är advokatens uppgifter korrekta och strikt vilseledande. Utan annan relevans än den som finns på ytan.

Relevansen gäller här dock inte bara skinnet utan även också det blod han avsatt på andra ytor, trotts att han inte har några större sårskador på sitt skin. Nej det må vara sant men har man psoriasis så kan man blöda desto lättare och det är också väldigt välkänt. Något som kan vara med att förklara att hans DNA inte återfinns på hans egna solglasögon men det gör hans broders. Om Nero genom sina omvittnade duschvanor avsatt något av det yttre lagret av sitt talrör så kan det måhända också förklaras med ett djupare inhämtat sekret DNA och hans lågkvalitativa hud-avsättnings DNA vilket lämpar sig illa för replikations teknisk DNA profilering. vad som då finns kvar efter ett tag skulle rent tekniskt kunna vara det vi ser idag som det kvarstående och mätbara resultatet. Eller så kommer helt enkelt det DNAt från något föremål som Nero haft med sig på sina utfärder att lukta på för att komma i bättre stämning och uppleva större holistik när han masserar sitt talrör i ladan. Vilket sedan fått följa med i samma emballage och tack vare väta lyckats avsättas på brottsoffrets trosdelar. Det låter inte helt rimlig men skiljer sig då heller inte från handlingen som helhet.

——————

Faktumet i de första raderna verkar på olika forum gett upphov till en rad spekulationer men också till rejält konspirationsteoretiska excesser! – Vilka också bitvis besvarats med lite lätt smädande ironi av om möjligt än värre

Psoriasis Forensik DNADen som tittar vidare på det kan nog snabbt konstatera att det finns en ganska slående avsaknad av DNA från Nerijus Bilevicius på fler ställen där man rimligen i normala fall förväntat sig att finna det. Inte bara på hans egna solglasögon i hans egna bil, utan även på växelspaken, solskyddet (som glasögonen hänger i)
Nerijus VW Sharan med Litauiska plåtar CFD170  har topsats i jakten på DNA men hans eget DNA har inte heller det kunna påvisas på flera ställen. Vid taket framför solskyddet på förarsidan (S259) inte heller från utsidan av solskyddet (mot ratten i uppfällt läge) på förarsidan (S260) kunde DNA som kunde jämföras mot person påvisas. Från insidan solskyddet på förarsidan samma sak (S261)

Den påstådda DNA-släpparen har inte heller släppt något på växelspaken i sin egen bil som han använder dagligen, vilket på flera sätt förefaller underligt. Men det är klart ytan är bland och har inte alls samma yta som ett klädesplagg som tas av och sedan kanske används för att begränsa rörligheten, då måste ju personen befinna sig flera varv runtomkring men fortfarande kanske inte släppa av så lättvindigt med spårbart DNA från sin hud som är så fragil. Nej. Men att huden är så fragil gör att den lättare går sönder och blottar insidan av matrixet -huden dvs Blod. Introduction to tunnel sight

Who uses this vibes

Who uses this vibes

Handel Online,  Online Handel,  N.nu Hemsida   Whey,   ADHD Center,  ADD,  Whey   SEO SEO Ehandel SEO Google

SEO Sökmotoroptimering   SEO Sökmotoroptimering Sökmotoroptimering  Sökmotoroptimering  Sökmotoroptimering   Sökmotoroptimering   Sökmotoroptimering   Sökmotoroptimering