Urbota Inskränkthet i Mörkret

 

Nedrans mörker, ack så taskigt det är

Vi på Urbota Inskränkthet redaktionen har fått åtskilliga rapporter om hur urbota inskränkt mörkret är. Många har ringt och skrivit för att berätta sina egna små privata berättelser från mörkrets inskränkande effekter vilken ofta förefaller ha fått dem att uppleva det rena urbota.

Till alla som skriver till oss vill vi från den samlade redaktionen säga:

Mörker är ingenting annat än frånvaron av ljus men den är också välbehövlig precis såsom natten och dagen, torkandet av daggen. Rent fotografiskt är det redan bevisat att objektivet i en kamera inte är objektiv när det gäller att fokusera jämt överallt, ty det föreligger en objektiv diskriminering till förmån för den koncentrering vilken ger den egentliga skärpan sitt underlag.

Urbota Inskränkthet

Urbota Inskränkthet

Urbota Inskränkthet

Här ser vi vänner av ordning hur mörkret döljer stora delar av det verkliga panoramat. Detta visar ju vilken Urbota Inskränkthet som döljer sig i ljusets definitiva skugga.

Utan att ägna sig åt alltför billiga jämförelser så kan människans motåtgärder mot den naturligt kommande inskränktheten ute i det urbota komma att slå tillbaka såsom en oerhört svår diskriminator, ty se själva utmed pikturalens imaginära avbildning. Huru oerhört storartat vissa områden icke tagit emot någon större del av blixtljusen och reflektoriskt därmed avger sin reflektoriska vittnebörd, emedan resterande delar av naturen förefaller suga åt sig så oerhört av ljusets upplysning att de inte ens orkar återkasta någon reflektion över detta.

Åse även huruvida oskärpan alltid diskriminerar detaljerna från det skenbart beskrivna, likaväl som det tillåts att ta sammalunda plats vad arean beträffar. Det är därför människan som fotograferar ofta vill sätta skärpan i förgrunden på fotografier annars blir det vanliga alltför uppenbart, dvs distributionen av renodlad oskärpa sänd med en extrapolerad signal av faktaspäckad rimlighet

Och vad kan egentligen vara mer, kraftfullare och rigidare bild av den Urbota Inskränktheten mina vänner, det, jag det undrar jag.

image

Spåman som Spåman

Vart tar Spårlösheten vägen?