Mord i Blomberg Martorp

En anhållen och åtalad för Mord i Blomberg Martorp, strax efter att  denne och två till togs in till förhör så gjordes snabbt flera fynd och så fann man en person Död vid Martorp Gård.

Låt mig gissa att det gick till ungefär på följande vis

  1. någon av de tre mer eller mindre aggressivt försöker förklara att det inte är någon idé att söka åt det hållet och pekar mot Mantorp
  2. MP kontaktar polisen om att någon lagt sig i deras informationsinhämtning
  3. Polisen vet att den som lägger sig i en polisutredning antagligen har med den att göra och gör precis tvärtemot vad den den som vill styra utredning och informationsinhämtningen säger
  4. Kroppen av en avliden ung flicka hittas strax därpå.
Här finns inget - gå åt andra hållet

Åt andra hållet mina vänner – vid Martorp finns inget

Vilket skulle kunna ha sett ut ungefär som ovan, Missing People backar undan och kontaktar Polisen.

Vad annars skulle så tydligt ha lett till att de som försökt påverka Missing People tog in för konsultationer som det hette just då fastän de som fanns i närheten omtalade det hela som ett relativt brutalt gripande, kanske för att någon försökt att obstruera mot tanken och inte öppnade dörren etc. utan tvärtom kanske försökte som snabbast snacka sig samman. Eller något i stilen som tyder på att man inte kör med öppna kort, utan tvärtom har något att dölja. Vad tror du?

Här är några av de noteringar som gjort vilka kanske också tydligare än mycket annat kan lokalisera vart och hur upptäckten av fynden ägde rum. Hundarnas reaktion följs av en serie av händelse i samband med detta har avspärrningarna snabbt utökats.

 ***Nu skäller hundar ordentligt från bakom husen***

***Man hör hur poliserna diskuterar fram och tillbaka hur de ska göra***

 Bod med Skåp

Strax därefter utökas avspärrningarna på baksidan av Martorp går och flera journalister föses i väg från platsen. Sannolikt har man nu gjort ett flertal fynd vara kroppen av en död person vilken senare visar sig vara Lisa Holm, som bedöms inte har gått en naturlig död till mötes, vilket förstås kan betyda att det är inget mord tills mord kan bevisas utan rent tekniskt också kan kallas för dråp, men fortfarande innebär att man tar livet av någon.

Strax efter detta försvinner en räddningsledningsfordon mycket snabbt från platsen, vilket i princip skulle kunna betyda att det som diskuterats om efter ett fynd var att i stället för att begära en polititransport för en avliden person så kan en annan bedömning ha gjorts dvs. att kropp antagligen gick att flytta med en gång utan att bevismaterial förstördes i någon nämnvärd omfattning. Något vilket rent tekniskt skulle kunna indikera att kroppen inte påträffades öppet i terrängen utan måhända i boden i ett utrymme som gick att stänga, ett skåp stort nog för en vuxen och antagligen relativt stel person  som redan finns i boden är troligen ett klädskåp för ombyte eller en något större garderob. och därför förflyttades själva skåpet med innehåll relativt omgående, vilket är ren gissning baserat på att inte polititransport eller dylikt siktades under och strax innan såvitt man känner till.

Lisa Holm Blomberg Källby Husaby med en Kroknande tankearkitektur.fw

Översikt Cafe på Klostret – Gripnas Bostad – Martorp Gård

Efter en häktingsperiod så släpps några av de häktade och bara den äldre brodern sitter kvar medan hans fru och lillebror släpps fria trotts att misstanken kvarstår. Åklagaren uppger att misstanken mot lillebroderns har förminskats och i motsvarande grad förstärkts för den äldre brodern. Genom teknisk bevisning, vilket i sak skulle kunna betyda att något redskap de samtliga förfogar över vilket kan användas av alla 3 nu har fått en sannolik användare vid den tidpunkten då den 17 åriga Lisa Holm antagits ha försvunnit från baksidan av Café på Klostret där mopeden hennes stod parkerad senare med nycklarna i låset. Gissningsvis kan detta vara frågan om användandet av en silverfärgad WW Sharan vilken också togs i beslag i samband med att personerna hördes. Då lär det finnas en bindande beröringspunkt, som pekar åt ett visst håll.

Den äldre broderns advokat säger nu  något intressant i ett försök att förringa värdet av vittnesmålet från de övriga två som är frisläppta

Mord i Blomberg Lisa Holm åtalads försvarsadvokat inlaga

 

”Beträffande det som åklagaren redovisat angående innehållet i vittnesförhör och förhör med medmisstänkta är inte uppgifterna starka. Beträffande vittnesuppgifterna måste vägas in den påverkan som uppgifter i massmedia kan ha fått på dem. Vad avser de medmisstänkta har de själva intresse av att bli frigivna, vilket kan spela in. De har också frigetts.”  Vilket GP återger med mer text vilket leder till frågeställningen om Advokatens utgående kommunikation hade

Vilket ser ut att vara ett försök att misskreditera vittnesmålet från de nu frisläppta, en broder och fru till den som är kvar. Förvisso vill nog alla slippa sitta inlåsta men att de helt utan anledning skulle vitnat till den nu häktades nackdel förefaller lite svårt att gissa sig till som sannolikast i fall det nu inte var så som det säger.

WW Sharan

WW Sharan

Men som sagt vad vet jag. En väldigt stor massa gissar väldigt mycket från ett väldigt lågt underlag av verklig densitet och kunskap. Vi kan dock konstatera att en Wv Sharan tagits i beslag från parkeringen vid deras gemensamma bostad och att den två personers försvagade misstankegrad tillsammans med att en person fått misstankarna mot sig förstärka mycket väl kan hänga samman med vem utav dem som vid den aktuella tidpunkten förfogade över bilen, vilken antagligen i så fall kan ha delar av DNA från en brottsdrabbad person.

Men än så länge vet vi dock väldigt lite. Rykten gör dock gällande att en silvrig bil herrgårdsvagn har setts stå konstigt parkerad vid caféet vid stängning sam att en silvrig herrgårdsvagn sett köra mycket snabbt i närområdet vid någon tidpunkt på den kvällen, vilket också ska ha anmäls, vad som är sant och inte av det återstår att se.

Gul mellanbyggnad med Lunchrum fika samt Bod 4 BPA

Martorp Gård

Martorp Gård Översikt

Nedan är inte en bild från Martorp gård utan en principbild av hur det kan se ut inuti en sådan gammal byggbod som i manskapsbaracken BPA 4, rent principiellt. några skåp och kanske även en garderob och eventuell en kyl eller frys. Vilket ger en garderob eller en stor frys som största fria ytan som eventuellt går att stänga och låsa.

Bod med skåp för ombyte samt garderob

En bod av typen som visas på bilderna märkt som BPA samt 4, kan kallas allt från byggbarack till manskapsbod, allt hänger egentligen hur den utrustats inuti. Vilket på en gammal bod mycket väl kan ha förändrats flera gånger under åren.

Lisas Holm Mord i Blomberg – Martorp

isa Holm EU-Moped SFRX Pegouet Speedfight 2001

Lisa Holms Moped

En 17-årig flicka som just slutat sin arbetsdag på Café på klostret, går runt hörnet bakom samma byggnad för att hämta fram en sin moped en Peugeot Speedfight 2 X-Race SFXR EU (2001)  som sedan står kvar med nycklarna i låset (bekräftat)

Här ser vi Lisa Holms Moped en EU-Moped Pegouet Speedfight SFRX  2001. De skrapskador som finns på ena sidan var inget nytt för händelsen vilket pappan är fullständigt säker på då han har gjort i ordning den och tankat inför dotterns färd ensam till och från arbetet vid Café på Klostret i Blomberg. isa Holm EU-Moped SFRX Pegouet Speedfight 2001

Lisas EU-Moped Den såg ut som vanligt och allt var normalt, förutom att nycklarna satt i. Inte ens i garaget hemmavid lämnade Lisa nycklarna i låset, för hennes pappa hade fått lyfta runt den några gånger i garaget när annat skulle fram.  Men ingen Lisa och ingen Hjälm en Silversvart

Lisa Holm Mopedhjälm Intergal typ Helmet

Lisa Holms Mopedhjälm av integral typ med visir märkt HJC Helmets

Tidslinje (uppdaterad)

Runt 17:55  Lämnar en kollega lämnar platsen före de andra och tar mopeden som står bredvid Lisa’¨s

Runt 18:09 – Rebecka och Lowa står med Lisa står utanför dörren

Runt 18:10 – Lisa konstaterar att hon inte kan hjälpa med något mera idag, går runt hörnet till sin moped, Rebecka och Lowa låser dörren och går till bilen.

Runt 18:15 – Rebecka  och Lowa har lämnat platsen

18:23 – Lisa skickar ett SMS till pappa (Bekräftat tid) antagligen från platsen där mopeden står bakom Café på Klostret i Blomberg.

 

 

18:10 – 18.15 
BO och kollegorna städar, stänger och låser.

Kanske säger något snabbt när de skiljs åt utanför caféet
Kollegorna går till bilen, hon som snart ska bli Brottsoffer (BO) går till sin moped.

 

18:16 – 18.22  – 7 minuter här

Lisa möter strax någon där bakom antagligen som sitter där eller strax efter kommer dit. Ordningen här är egentligen inte så viktig på annat vis än att någon aktivitet äger rum innan SMS skickas och hon därmed är redo att ge sig iväg.

…Kan du inte bara hjälpa till och hitta min lilla söta kattunge, säger en man med vädjande blick och oroliga ögon som är helt äkta, men dock av andra orsaker. BO gillar inte alls läget men känner sig tvungen att hjälpa till med något, något som ska gå så snabbt att det är snabbare gjort än att tacka nej till det. Och inte vill hon verka kall och låta den stackars lilla kattungen försvinna.

Med huvudet ner i mobilen och hjälmen på huvudet hör hon inte så bra om vad som närmar sig, Det kan vara en yttre signal eller en inre signal vilken är svår att nonchalera till exempel ett naturbehov som gör sig gällande. I vilken ordning har ingen större betydelse för fortsättningen blir densamma, hon hör efter några rop,

…Någon som påkallar hennes uppmärksamhet och tittar snabbt upp och får visuell kontakt med någon som tydligt vill att hon ska komma och hjälpa till med något av någon anledning. BO tar på sin hjälm och sätter sig på mopeden för att SMSa sin far så att han vet ungefär när hon kommer, de har alltid god kontakt i familjen som familjens oskrivna lagar, vilka är olika i olika familjer. Här har man nära kontakt och bryter aldrig det man säger, av förklarliga skäl – vad har man annars språket till.

Lisa Holm Café på Klostret Blomberg Källby Martorp med en Kroknande tankearkitekturs raka väg

Lisa Holm Café på Klostret Blomberg Källby Martorp med Den Kroknande tankearkitekturs raka väg?

 

-18.23 – 18.24

Hon gör det och pratar lite nödtvunget med mannen därbakom när hon går tillbaka för att skicka sitt SMS till sin kära far. Hon skickar det och möter återigen blicken från samma man. Men nu är blicken en annan.

Speglingen fryser snabbt till is i en mer kristallin miljö

Det står uppenbart att det var en annan kisse han letade efter än den han sa först. Och BO må vara söt men medgörlig är nog det sista jag skulle gissa på för en hårdför metodik som sådan

 

18:24 – 18.30 –  19.00 Flytande tid av mindre betydelse

Oavsett om det är ett eget naturbehov som behöver uträttas eller någon som utifrån påkallat hennes uppmärksamhet så uppstår nu en mycket snabbt en accelererande brytpunkt där en Gärningsman tolkar Lisas som han vill och fumlar fram sina andra avsikter ganska klart.

GM försöker kanske berätta om att BO påminner om någon han sett förut och att BO’s läppar än nästan som Gabriele som han kände tidigare i livet blah blah.… Något som Lisa naturligtvis är helt ointresserad av men nu även förstår att den som säger något sådant när hon ska iväg kanske tänker mer på sig själv än något annat. Hon uppfattar antagligen här en tydlig signal om att något verkligen inte stämmer. Han måhända tror att lite vodka kan hjälpa till att skapa rätt stämning. Men GM känner ju henne sedan innan som fenomen det kan man nog på sitt sätt vara ganska övertygad om, dock inte till person.

För talets gåva har personen troligen inte och BO är antagligen på flera sätt också äldre än GM rent mentalt, vilket inte allt säger något om den fysiska ålder som bara ger ett ungefärligt underlag som den mentala utvecklingen har att grunda sig på. Bara att han ger sig på något han tror sig känna igen, och visst gör han det som fenomen men inte som person.  Snarare som en dröm vilket han dryftat med sitt talrör så många gånger om.

Men nu är GM igång med att flytta objektet för sin utövning, efter att ha prövat runt lite grand inser han att BO inte riktigt motsvara det kan förväntade sig av sin imaginära bekantskap. hon gör antagligen motstånd rätt över i lada mjölkrum och i bilen som hon förr eller senare binds fast vid vänster bakdörr.

18:30 Ungefärligt så stängs Lisa’s Iphone av antingen genom att batteriet tar slut eller att den på annat sätt sätts ur funktion.  hursomhelst var batteriets laddning låg

18:30 – 19.00  – 20.30

Det  kan finnas viss logik i att BO försöker få igång Mobilen och hivar ut  mobilfodralet i ett tafatt men instinktivt försökt att få igång telefonen eller komma närmare anledningen till att den inte går igång. Men Iphonen tas därefter över av GM som insett att hur en mobil kan användas för spårning nu. Han slår sönder hennes Iphone och hivar i väg några av delarna utan att förstå att spårbarheten är något som BO eftersträvar,  han tittar i baksätet och ler, säker på sin sak. Nu förstörde jag din telefon din jävel tänkte han när han hivade ut hennes egna Hallå! Måhända Batterilöst men ändå väldigt laddat. Och hennes språk är nog uppenbart något han inte förstår sig på, eller bryr sig om. Just då.

BO klargör nog i praktiken den då greppbara metodiken i att försätta GMs käkar ur led. Men binds med så att han kan nå henne men hon inte kan nå ratten. Eller inte kan ta sig därifrån vilket hon redan försökt med. GM Binder henne vid vänster bakdörr, kanske också med benen åt andra hållet.

Då hon fortfarande kan röra sig så öppnar hon försiktigt under färden fönstret och hivar ut de spår hon kan komma på att skicka iväg från sig. Hon må vara söt, men framförallt väldigt målmedveten om att den här berättelsen inte ska få komma undan i skugglandet och glömmas bort till de okända. Vilket är den egentliga strategin hela tiden. Han spelar med men förstår det inte då. Mobilen åker så klart upp i syfte att använda, tyvärr är batteriet dött och skalet åker av, den ska igång och det är nu bråttom.

Färden går på grannskapets mindre trafikerade vägar mot bekanta ställen, Martorp där det vid tidpunkten inte arbetande någon .

Alla fynd från bilens vänstersida i färdriktningen

De flesta fynd skulle kunna vara utslängda från förarplatsen sida av bilden i färdriktningen mot Martorp gård. Spårbarhet är distinkt på BOs agenda som nog nu mycket tydligt förstår läget och skickligt lägger ut spår och inte tänker bli något lydigt offer.

 

 

Våldtäkt Logik?

Kanske skrattar BO åt GM när han ska till och visa sina trollkonster och trollstav något som inte alls ger den eftersökta maktkicken alls, för BO är precis så tillbakadragen att spelplanen kan behärskas och här mot väggen är hon starkare, dock inte till fysiken. Så GM visar den enda spelplan han kan behärska, vilket sannolikt inte heller spelar någon större roll för utfallet, men bytet blev nog mindre än tänkt. Han förlorade fullständigt kontrollen i fall han nu hade någon från första början. Detta gör det också lättare för honom att kapsla in minnet i något främmande och hädanefter alienera sig från det skedda oavsett bevis härför. För den stämmer inte med hans bild av sig själv, lika lite som med andras bild av honom. För vem kan tro att detta behöver synas på ytan, tvärtom kommer den socialt maskerade alltid längst och har sannolikt ingen historia som råkar börja just här även om känslan av övergivenhet står inför dörren och en nära förtrogen just ska till och lämna av.

Den detroniserade överhögheten i sin tillfälliga flytboj. Ska vi hänga lite? Dina torra händer med sin pizzafeta flotthet mig berör mig

Ladan

Polisen går på med blacklight osv för att vill säkra BO’s urin av den enkla anledningen att vid dödsögonblicket om inte tidigare så låter man det flöda på. Intresset för just den punkten ger därför viss gravitation till grävandet i ladan och skötandet i rör efter något som inte hunnits spolas i väg och gripas av tidens tand.

Antagligen så fanns det spolmöjigheter i ladan som med några andra delspår skapade det stora polisiära intresset vid just ladan. Men också spår i fordonet och plats för påträffas som gör att polisen vill vara så säker man kan bli på vart exakt detta spår började. BO är nog väldigt praktisk i det här läget och gör så gott det går för att just avsätta spår, kanske för hon har en större vana vid just den mentala tankearkitekturen av födsel och ohejdad vana, vilket gör att det kan finnas en svårtolkad men rik flora spår mot samma mål, man tar det man har. Man skulle nog heller inte bli särskild förvånad om hon har något mer i sina ändar till exempel skinnat lite av GM under naglarna.

Handsken

Handsken kan vara placerad där i efterhand om BO inte gömt den där vilket inget i nuläget tyder på. Då den förefaller ha varit lättsynlig.GM är överraskad av BO strategiska medvetenhet redan från början och försöker för sent att kompensera genom att lägga ut villospår, men han är sannolikt redan inramat.

Lisa Holm Blomberg Källby Husaby med en Kroknande tankearkitektur.fw

En rak linje av krokryggighet

GM har ju kanske varit ute och fiskat men kommer dock hem tomhänt med masken på ansiktet. Dock litet riven av den lilla söta kattungen som blivit skrämd av en otäck bilist vilken varit hänsynslös mot den stackars kattungen och skrämt den lilla stackaren så att den klöste och sprang sin väg, stackars kissen vilken mus. Hursomhelst

  1. En person i en grupp på 3 försöker eller mindre aggressivt förklara att det inte är någon idé att söka åt det hållet och pekar mot Mantorp, det finns inget där (vet bara den som har facit)
  2. MP kontaktar polisen om att någon lagt sig i deras informationsinhämtning
  3. Polisen vet att den som lägger sig i en polisutredning antagligen har med den att göra och gör precis tvärtemot vad den den som vill styra utredning och informationsinhämtningen säger, åker omedelbart och hämtar personerna.
  4. Kroppen av en avliden ung flicka hittas strax därpå, rimligen guidat av någon som varit så stressad att denne sagt exakt vart de inte skulle söka och därmed visat den mest självklara av allt.

Den som lägger sig i en polisutredning har antagligen med den att göra. Eller vad tror du?

Här finns inget - gå åt andra hållet

Åt andra hållet mina vänner – vid Martorp finns inget

Vilket skulle kunna ha sett ut ungefär som ovan, Missing People backar undan och kontaktar Polisen.

Fria Fantasier

Ovan är fria fantasier vilka såvitt jag vet inte motsägs av något av de gjorda fynden. Men som alla säkert vet så är så väldigt lite känt så gissningens densitet har ett synnerligen lågt underlag. Varför? Tja, någonstans så föder detta en djup otillfredsställelse och man vill försöka förstå något kanske. Kanske är man dum redan från början men detta har nog inte gjort så många så mycket smartare heller. vad vet jag. Kanske ska man vara glad att man inte förstår det hela och det kanske man i grund och botten också kan vara glad över.

 

bpa-4-martorp-gard-byggbarack BPA 4 Byggbod Rishög med LIsa Holms jacka och hjälmKotten och furan

Visst spretar grenarna och först går det åt ena hållet men sedan går det åt andra, för att någonstans också försöka hålla raka spåret när det gäller att vara vilseledande. Är detta det enda lagret eller finns det fler lager på lager av kulor i samma kugghjul, tja, har ingen aning.

Våldtäkt Logik? Mord Logik?

Många har sagt att det ena eller andra alternativet har brist på logik, själv undrar jag bara vad har våldtäkt för logik då och varför skulle ett senare förlopp vara mer logiskt? Varför gå förbi ett för innan logiken blir två? Varför börja söka efter logik i ett senare skede efter delar som inte rymmer något av det utpräglade vi normalt kalla för logik?

Martorps Gård Bod 4 BPA

Martorp Gård med Byggbaracken märkt med BPA och ”4” Flera bilder finns på just denna baracken tagna på natten då ser man dock bara gallret på dörren och ett fönster på andra sidan vilket också är försett med galler.

 

Martorp Gård i Riktning mot en gammal BPA Byggbarack märkt 4. Vilken står alldeles i utkanten av gården kanske på ett ungefär runt 100 meter från maskinhallen inne på gården.

 

BPA 4 Byggbarack en bod vilken framkallade ett stort polisiärt intresse på sen-kvällen mot fynd tillsammans med den gula byggnaden på Martorps gård med sitt halvmånefönster på dörren. Kort därefter tillkännagav polisen att de funnit en kropp vilken med de bedömde var Lisa Holm.

Gul mellanbyggnad med Lunchrum fika samt Bod 4 BPA

Martorp Gård

Här i den gula mellanbyggnaden på Martorp gård vilken ska kunna vara lunchrum Fikarum samt en kontor fanns det också en stor aktivitet från polisen på kvällen. Kanske det också var ordningen för den misstänkte mördarens utflykt …Byssja Martorp Gård (2) Byssja Martorp Gård (1) Byssja med Kroppp Jacka Mopedhjälm