Silvergrå spegling i skuggan av en handlings reflektion

Med den silvergrå skuggan från det blå repet – den personliga dogmanDogman får spegla sig själv jag finnsinte men känner ditt innersta och fölrstår din vilja till tunnelsyn

Underlag till skillnaden

Underlay to the difference in power & Poverty

De antar själva offrets hållning, och blickar sedan på sig själva med en tänkt helhetsbild från offrets ögon, vilket ger en nettomaximering av helheten i att se sig själva från andras ögon och socialisera med sig själva som den ultimata maktfaktorn.

+ en märklig kärlek till att koreografera avstånd av rörelser i tid, som ett himmelsk radband av militär kateketisk skatteskala.  Koreografera dina beat tills hjärtat visparmilitary-pacecounter

Military pace counter

Nude Figure Delaware docka sin stegring tom – takykardia. Ovan SEAL paraphernalia för den militära dockskåps fantasten. Repet och knutarna, på något sätt också en logik i att stegvis bocka av dem….

Vreden är outsäglig

Lisa Holms pappa anklagar sig självt skriver Svd, kanske är det alltid det mest naturliga att göra. För något kunde man eventuellt kanske ha gjort något annorlunda. Tja visst är det sant! Men ändå så kan det aldrig vara sant! För efteråt går ingenting att göra, lagd handling ligger och betraktar vi tesen ovanför så ser vi att det som Lisas pappa verkligen gjort är att vara med och skapa en lycklig dotter full av liv, med god markkontakt.

Gärningsmannen skulle nog ganska klart inte ha valt någon som själv ville dö och därmed varit dess förlängda hand som handling betraktat. Nej, vad Lisa Holms pappa gjort är bisarrt nog ett bra och starkt jobb med sin unga flicka som just denna dag är på väg ytterligare ett steg ut i livet. Faktiskt ingen ung flicka utan en ung dam.

Det är inget konstigt med det, det konstiga ligger i att någon är på jakt efter att se sig själv som mäktig ur andras ögon konstruerar en metod för just det som ingen himlar med ögonen åt. Genom att binda för både näsa och mun och ett öga, så återstår bara den rena naturlagen för det andra ögat att se ut från.

-Att se rakt in i tunnelsynen på sin mäktige mästare.

Jamenar ställ frågan därifrån. -Hur kan någon annars på momangen få recipienten intresserad därutav och djupt följa efter som ur djupet av tunnelsynen som naturlag?

Styra cyklerna

Men sexuell handling? Tja ett mord är väl ändå en så antisexuell som en handling någonsin kan bli? Lisa Holms familj kanske alltid kommer att anklaga sig själva, men utifrån ser det ändå mest ut som att den största anklagelsen man kan rikta mot dem är att det gjort ett bra jobb. Vilket på det mest bisarra sätt också uppfattats av någon som njuter av att ta nektaren utav just det. Och det är nog just det som berört så många, så mycket. Livet är alltid bara ett andetag brett och ett hjärtslag djupt.

Lillebrodern som han oftast tog äran ifrån skulle just till att åka hem och makten gärningsmannen såg i sig själv rann därmed ut i sanden. Man ska ju se upp till honom. Det är så nära jag har kommit med att se något rimligt i händelsen och de tidsmässiga faktorer vi vet fanns i närområdet vid tidpunkten för händelsen och närstående förutom det som redan har nämnts i förundersökningsprotokollet.

Jo, det finns en sak till. Om Mordet på Lisa Holm ska tillfalla de sexualsadistiska brotten på grund av statistiska likheter med sådana. så saknas helt förklaring till det förhållandevis våldet mot den då redan döda. Rätt rått in i skåpet och detta menar jag är onaturligt även för en fullblodssadist som inte ger sig på redan döda kroppar generellt. Jag menar att här ser vi ytterligare ett gränsöverskridande beteende som rimligen bör vara föranlett av något och jag tror faktiskt att det är att han inte alls fick vad han var ute efter. Han är gammal Nerijus och tror att han visste allt men mötte någon som visste att hon inte visste allt och gjorde just detta väldigt väl. När marken sedan försvinner för bägge så är det inte alls säkert vem som är starkast.

Hon såg på honom och han såg på henne, men båda visste nog vem som var starkast och vem som måste ta till fysisk övermakt som ett enda sätt, men det är ju just sådant som bara den verkligt svage tar till i sitt ultimata övergrepp.

Slår starka män kvinnor?  och så vidare

Vilket helvete för familjen att vara med om, rättegången verkar heller inte kunna ge dem den enda strimman av hopp till förklaring, hur och varför. Från den enda som verkligen vet. Mest smaklöst blir det nog ändå när kannibalen tar sig rätten att rösta i namnet på den han just ätit upp och rapar ur sig att han känner medkänsla och säger att han själv har en dotter. Som han dock inte vet vart hon bor, kanske man ska tillägga.

—————————————————————————-

Bilderna nedanför behöver inte nödvändigtvis ligga i linje med ovanstående

Skugga med fötter på

I skorna av handlingens skugga & hur underlagen möter

Speglad upp i det silvergrå

En silvergrå spegling av korsvägar & korsfarare

I lustgårdens ark

Mustig väl mustigt

Ryska dockor

Konsekvensen fångar drivet via skuggan

Skugga är ibland bara ett uttryck för frånvaron av ljus och en svagare reflektion

Men dör du då ska jag rädda livet på dig Jag räddar livet på dig & jag tar livet  på dig, snacka om makt

Ge ditt innehåll

 Dricka för sin självbilds skalle och skull

Raka vägen till din spegling

 Raka vägen till din spegling av mig

Håller masken är ute och fiskar spelar bakom flötet

Håller masken, letar efter bästa masken att hålla inför fisketuren och att hålla i spöet och spela bakom flötet.

angripen av sin egna garderob eller angriparens garderob

 Garderoben av oklädsamma bevis fångar bäraren till slut med sin kropp

barbariska lockelsen permanent

 Motiv i silvergrå förstärkning kastar lång skugga som frånvaron av ljus

Ryska dockor

Vet inte alls va

Sug perspektiv Många linjer av gravitation i ett sådant perspektiv & visst suger det på ett sällan skådat sätt.

Särarter man aldrig blir klyftig på

Kanske kan vi aldrig heller bli klyftiga på detta.

Slagfärdig och stark

Ibland kanske man kan vara glad för att inte förstå ….

Tycker det finns en del som tyder på att vad nerijus gillar inte bara på facebook utan även på youtube har ett större mått av grafiskt intresse för händelsen, från Robins video där något cirkulerar i slangar runt henne till ”Min omhuldade” där en person binds för huvudet tills bara ett enda öga återstår att se utifrån.

En kluckande klunk djup

diss assembler

Nerijus Bilevicius Teleskop antenn för lidelsen?

Ok. Baserat på Nerijus intressen från händelsens utfall och tillgången på fakta tycker jag att den bästa gissningen av det oskrivna i ladan är att Nerijus försökt åstadkomma en teater för sina säregna intressen. I en relativt öppen men ändå avskärmad miljö. Mot Café på Klostret i Blomberg mot Ladan är en dörr uppställd, och det går att se rätt igenom. Ställer vi nu ett fordon vid öppningen mot Caféet och ett annat fordon t.ex. en Teleskoplastare snett in mot brunnen, men hela teleskoplastaren utanför så får vi en sådan teater med en stor hävarm på och fria ytor utan någon insyn. Säkert är nog att han inte gör sig allt detta besväret helt utan rimlig anledning, inifrån hans egna kikarsikte. Utsikt mot Lisa Holm och kollegornas arbetsplats så vad gör han?

Jag utgör skillnadenVisar sig som bror duktigt med full kontroll? Låter andras blickar pensla ut den egna styrkan och makten….

 

Antagligen är den som är ute efter att döda någon för att njuta av händelsen på flera plan medvetet eller omedvetet också ute efter att förstärka effekten av händelsen och den som vet att en hävarm kan amplifiera en liten fluktuation i ena änden till ett större i andra änden förstår också att en sådan hävstångsamplifikation kan vara väldigt åtråvärd för denna typen av personlighet.  Han har i sin teater skapat en teleskop antenn för lidelsen, rätt ut i formpressat stål. Vaggningsvillig förstärkare för den som fiskar efter sprattel som trolley in the boggie, men ändå håller masken och verkligen vill se ut som helt bakom flötet. Precis som pisksnärten i den flygande hävstångseffekten.

Nerijus Bilevicius Förstärknings instrument

Nerijus Bilevicius Förstärknings instrument

Första Fynd av handske vid den röda punkten + hundmarkering

Visar det vänstra området i delen som var under ombyggnation. I närheten av
brunnen skall enligt uppgift Lisas handske anträffats. Bakom brunnen markerade
kriminalsökshunden FUP 624

Ladugården där en handske hittats har sökts igenom både visuellt samt med
kriminalsökshundar. Brunn intill där handsken låg har länspumpats och sökts igenom
för hand. Det gjutna schaktet intill brunnen är genomsökt

Snett inparkerad med bara kranen inuti ladan bör den ha kunna åstadkommit en sådan effekt. Dels att skydda mot insyn men ändå utgjort ett höggradigt mekaniskt förstärknings instrument, såsom den konstruktiva förstärkaren av herr Bilevicius syften.

20.20 då de körde förbi ladan och han såg den gröna teleskoplastaren på baksidan av ladan. Han sa att den aktuella tiden var högst plus minus 5 minuter…   ….Det var den vänstra av öppningarna som maskinen stod vid. Han sa att hela maskinen troligen stod utanför öppningen. Teleskopdelen var vänd in mot ladan. Teleskoplastaren var grön.
FUP 55

Killen förefaller vara intresserad av dödandet och dess rytmik = sprattel och dödsångest och är likförbannat en teknisk uppfinnare inom området sadistteknik. Teleskoplastaren är en förstärkare och används för att genom hävstångseffekten få avkänna mer sprattel. Någon annan rimlig orsak att labba med den finns inte om mina analyser av Nerijus stämmer, vilket de naturligtvis inte alls behöver göra. rent tekniskt är principen dock mycket lik pisksnärtseffekten. Med en förstärkning av vågrörelsen vilken förskjuts ut till änden. Men om det nu verkligen varit så, varför har vi inte en maximal densitet av spår just där?


Varför saknas maximal spårdensitet där?
Anledningen till att inte fler av de spår som avsattes har hittats där den centrala handlingen kan ha ägt rum är flera. Dels är området precis mellan två öppningar i en stor lada en mycket vindstark kväll. Dels verkar det som om arbeten pågick där efter mordet men innan avspärrningar han göras där.

Mängden spår i en brunn verkar inte kunna avgöras direkt om den inte är uppenbar. som tex blod. Men i området har handsken hittats och en sökhund markerat. Det är mer än på många andra ställen som anses heta.

Nerijus Bilevicius mord DNA pussel Scoop Teleskoplastare

Nerijus Bilevicius mord DNA pussel Scoop med lasterna

Sprattelteater med teleskoparm
Inställd snett i porten på andra sidan av ladans öppning mot Café på Klostret i Blomberg parkerar Nerijus Teleskoplastaren bara en gnutta inne med teleskoparmen utfälld maxläget, detta för att ge maximal hävstångseffekt.

Området bör därför varit det område i ladan som haft mest spår runt sig. Något som till bitar kan bekräftas av ett fynd av en handske i närheten till en brunn just där liksom att en hund gjort en markering vid brunnen.

I området där handsken hittades har arbete med grävare utförts innan avspärrningen gjordes. FUP 43

Sammanfattningsvis så saknas inte spårdensitet där, den kunde dock varit större. Vilket jag gissar att den varit om avspärrningarna gjorts tidigare. Att Flera spårytor fraktats från platsen och rörts om är anledningen till att så lite syns dock är det ganska tunga fynd som gjorts på plats och ställe.

Lisas far uppfattar något han aldrig ska glömma, Nerijus uppfattar ett par leende ögon och ett stelt ansikte, kanske bara han ser sin spegelbild och inte kunde låta bli att tacka för måltiden undermedvetet. Gissningsvis håller han masken och  är ute och fiskar när han spelar bakom flötet, men sånt känns oftast.  Har du någon annat teori om varför en för övrigt inlåst teleskoplastare används på plats och stället, just där och då men ändå inte är stulen, så låt oss höra. Vilken nytta skulle den kunna göra med nästan bara teleskoparmen innanför?  Och vem skulle se om den gungade i den hårda vinden den sensommarkvällen?

Allt är inte alltid vad de ser ut att vara.

Sådd och säd går runt i tröskandet?

Sådd och säd går runt i tröskandet?

Men Nerijus känner igen några bekanta på bilden, de hälsar så glatt. Med tanke på vanan att fiska och leta efter mask när det passar samt en viss förmåga att spela bakom flötet bedömer jag det sannolikt att han gillar att känna fiskens sprattel som en hävstångseffekt i spöet som få andra. Nu kan nog ett litet sänke spela ding dong från höjden på hans lilla leksaks piano, bakbunden och insvept i enhetlig dress.

Cirkelns kvadratur i Tunnelsyn pi pi ski

Hävstångseffektens EMO Ton Cirkelns kvadratur i Tunnelsyn pi pi ski

Hävstångseffektens tonart bunden till händer och fötter, får spela kran med näsan. lukta på den duh!

Cirkelns kvadratur i Tunnelsyn pi pi ski

Bunden spelandes med näsan Pi kärnan

Andningen å du andas och takykardin kommer, när hjärtat vispar på i alltmer ökad takt för att det inte längre har någon syre att leverera. Ja här får man nog också ögonkontakt med innehållet i ”min omhuldade”.

Men det faktum att vittnen sett teleskoplastaren ute på vift tidigare i dagarna och att Nero reagerat starkt och på ett sätt som arbetsgivaren inte tidigare sett vid frågan om han använde teleskoplastaren då, är intressant. Även om det flesta aldrig kan inte skönheten och makten i en såpass irrationell handling som hävstångseffekten i teleskoplastaren som dödens sprattelförstärkare ut i chassits vågverkan som trolley in the boggie.

…Trotts allt kanske vi också ska vara glada för det.Jag ser upp till dig du neslige

Ser upp till dig för din lidelsefulla ohjälplighet. Det ena ned, det andra upp.

Håller nollan som ägget i mun - flaxar du fågel blå

Och står där sedan och ser fågel blå flaxa med en nolla i munnen som självaste ägget och mamma höna som allt förstår.

Speglad upp i det silvergrå – Som kaklad rätt upp i den keramiska tunnelsynen av krumbukt för ett eget rum som mur av murbruk.

Med omlott tejpat murarförband.

Taffligt på många sätt. Och man upptäcker nya om man letar.

Jurate vart tog du vägen? Nerijus behöver dina förklaringar till världen

Ursäkta att jag tar din tid Jurate men du har uttalat dig så tvärsäkert i tidningar och annat, du har inget fått veta av någon myndighet och inte hört något. 

Dina vittnesmål verkar ha försvunnit i utredningen mot din son Nerijus men lite andra fakta verkar ha kommit fram i stället. Bland  annat din kära sons Nerijus DNA i form av sperma uppåt väggarna med en fin utsikt rakt över vägen till Café på Klostret i Blomberg.

En mindre bra utsikt med in än mindre bra insikt gav ett utfall

Jurate tänkte att du som äger upphovsrätten till det DNA som finns upp på väggarna i det före detta mjölkrummet då du äger upphosrätten till DNAt och ritningen kanske har en bra förklaring till att det hamnat där?

 

För du är väl inte en sådan där dominant typ som själv gillar att spela domare? Jurate hur är det egentligen? Är du rasist och har uppfostrat rasistiska barn eller vilken är anledningen att din son bara blivit så gravt misstänkt bara i Sverige egentligen? Har du något bra svar Jurate, för att dölja sig bakom en fråga är väl alltid billigt och enkelt, hur billig vill du bli?  Har du några bra insikter som ger sannolika utsikter?

Ljushuvudet biktar sig i lampskärmen? Pizza fatalista?

Jurate ditt vittnesmål?

Du har enligt svenska tidningar försökt ge postorderalibi till att dina bägge söner befann sig i hemmet ganska exakt då Lisa Holm sågs i livet senast. Låt mig först säga att jag beundrar precisionen i att du från ett annat land vet vad andra hör och ser, exakt när det skulle behövas som bäst. Vart är ditt vittnesmål idag?

 

Eller att din son blev misstänkt för att han utan att kunna förklara varför befunnit sig i en maskinhall 100 meter från den plats där kroppen av en flicka återfanns. När det inte var allmänt känt exakt vart hon återfanns. Vart kommer de uppgifterna från, för du får ju ingen information från någon har du sagt. Så varifrån kommer då den information du så troget återger?

Och vart är dessa vittnesmål idag?

Och vart har dina vittnesmål tagit vägen idag kära Jurate, för du sitter väl ändå inte och ljuger oss rätt upp i ansiktet som en jävla satkärring? Varför uppger Nerijus falskt namn när han med alkohol i blodet kör en trafikfarlig bil som saknar försäkring i England, Jurate kan du vara gullig att svara på det?

Varför säger Nerijus egen bror emot dina uppgifter om Nerijus han sökte ju verkligen bråk! Enligt vittnesmål som du själv kan läsa i Förundersökningsprotokollet som flera har lagt upp på nätet.-….

Om han kan bli våldsam, har varit våldsam mot sin förra fru…

Nerijus Bilevicius

Nerijus Bilevicius

brodern berättar …
Du berättade att han när han dricker , att han kan förändras?
Det kanske många gör men han förändras rejält.
Jag vet att om vi tar och dricker på lördag så somnar jag i min säng och då säger min brors
hustru till mig att han har haft föreläsning för henne halva natten men trakasserande innehåll.
Hon säger att jag har det bra som slipper honom. Förr var jag rädd för honom när han drack.
Om vi gick ut fulla så var det jättemånga som fick stryk. Han letar anledningar för att starta
slagsmål.

DNA analysen har tagit så lång tid  säger du och i Litauen går det snabbare…. jaha, Du förstår inte varför din son verkar uppskatta dessa bilder då? Lisa Holm verkar ha blivit mördat och hade lite silvertejp för munnen och även ena ögat, varför tror du det blev så?

Arbeta först så får du sexualundervisning sedan

Intressanta Facebook grupper din son är med i förresten! Ingen verkar ha lösenordet till Nero’s Facebbok så man får väl försöka stänga ner facebookgrupperna i stället eller vad säger du? De verkar ju ha försvunnit lite så fort de fick publicitet. Vad säger du om det, en oturlig omständighet?

 

Har du blivit lurad? Eller sitter du och ljuger om ett vidrig mord som en jävla satkärring? Kommer du göra några upphovsrättsliga anspråk på det DNA som finns uppåt väggarna i Blomberg med tanke på att du har upphovsrätten till dess befintlighet? Det är många som har undrat och ställt sig den frågan, för vilken jag äro blott ett litet talrör. Hör av dig Jurate så att du kan räta ut frågetecken om hur de kom till vägs ände och väggen.

Är du missförstådd?

 

Handel OnlineOnline HandelN.nu Hemsida

Whey,   ADHD CenterADD,  Whey

Mord Blomberg eventuella tänkbarheter

Ungefär så här såg några diskussioner ut på ett forum häromdagen, kring mordet på Lisa

Lisa Holm Mord

-Det finns personer som har bott ett helt liv i Sverige utan att ge nämnvärt avtryck på nätet. Så, varför är det konstigt med tre personer som inte ens är folkbokförda? Den misstänkte gärningsmannen har inte alls framställts som någon ”gulleplutt”  Och gåtan är inte varför Lisa mördades, utan vad hände Lisa.

 

-Det är absolut svaret på gåtan. Vad hände bakom fiket den ödesdigra söndagen? Kan någon svara på detta är gåtan löst….

 

Vad som hände var att en person antagligen gick utanför de beteendemässiga gränser denne normal brukar befinna sig inom.

Att ställa frågan utom räckhåll för alla att i fullständigt säkerhet kunna besvara, kan ofta låta rimligare och bättre men är i sakens natur omöjligt. För den som drabbades av övervåldet är död och den som utförde det, fann det antagligen som om inte en rimlig handling, som i varje fall den rimligaste handlingen att göra just då. Vad som hände Lisa rent objektivt kan vi bara få fram brottstycken av för Lisa är Död hur overkligt den än verkar och den som gjorde det har nog uppenbara problem att se det med andra ögon än sina egna. Även om ett försök till totalt erkännande kan komma så är det nog relativt svårt för en gärningsman att se sig själv som mördare.

Leif GW Persson

Vad som hände Lisa och varför Lisa mördades är två frågor som knappast går att separera på ett rimligt sätt, snarare ett bekvämt sätt att ställa frågan på vilket aldrig kommer att ge ett tillfredsställande svar. Och något tillfredsställande svar kommer det här frågan nog aldrig att få ändå, tyvärr.

Jag tror inte heller att skylla på tillfällig idioti eller den modernare klassningen av samma sak är ett bra och tillfredsställande svar.

Att försöka sammanställa det sannolika från ytterst små och ofullständiga data tänker jag dock försöka göra, med alla hemska misstag det i sig själv kan ge, när det gäller en heltäckande och rimliga anledning som förklarar vad som hände Lisa. För det finns ingen sådan som vi kan acceptera, så låt oss från början acceptera just det och samtidigt inte blunda för verkligheten som den faktiskt ser ut, någon gjorde detta och fann det rimligaste vägen att handla.

-Har inte befunnits sig i en sådan situation tidigare

-Därför Går han utanför sitt rum och sin mur av beteenden

 

Överjaget Underlivet

Skakad och Störd

Den första tänkbara anledningen

Bakomliggande låg förmåga till konflikthantering misstänker jag. Hans fru säger om brodern att denne närmast springer iväg och därför aldrig råkar i bråk. Vilket också kan tolkas som en bristande förmåga till konflikthantering som i görligaste mån löses genom att fly fältet. Att den ene och andra brodern skulle ha liknande förmågor här kan finna sin trolighet i att bägge rimligen har liknande bas och grunder att utgå ifrån här i livet.

Men här hos storebrodern finns ett annat sätt att hantera sprickorna i personligheten och sättet att agera inför konflikten, vilket mycket väl kan ha visats här. Speciellt om den store nu ständigt ska vara förebild åt sin lillebror. Veta mer och vara rådgivningsfaktor av timad genetik och gammal vana.

Detta behöver inte alls visa sig i det verkliga livet men Om nu de lever ett mycket isolerat liv tillsammans och verkligen är jätteduktiga på vad de gör, så har de en längd på personligheten men ett verkligt smalt underlag att utöva den på. Om nu något i underlagen försvinner är det också relativt sannolikt att tro att balansen försämras ganska rejält och snabbt. Personerna förefaller inte kunna göra sig speciellt bra på att göra sig förstådda utanför yrket, men funktionen och funktionalitet inom jordbruk, det och just det är de bra på.

Den yngre brodern har varit på plats och ställe i 6 års tid nu och planerade att vända hem för gott och ta hand om familjen med fru och en 8-årig son. Vilket lämnar den äldre brodern kvar med sin fru. Kanske ingenting onormalt i just det för de allra flesta men betraktar man det sociala kommunikationsunderlaget så är det svårt att undgå och missa att storebror nu kommer att missa sin äldsta vän och en av de få som sett upp till honom just hela livet. Det är klart att detta inte var någon nyhet rent intellektuellt, men känslomässigt kan detta ha kommit som en som en distinkt och urbenande nyhet rätt underifrån, det bristande underlaget, där mycket tyngd redan står på.

Men faktum kvarstår, rent procentuellt är det en väldigt stor och betydelsefull del av hela underlaget som försvinner från storebror nu relativt ensam. Förvisso med sin i sammanhanget rätt så nya vän och fru, men sedan verkar det tomt riktigt tomt. Så var ska en storebror som ska vara stark och veta så mycket nu kunna ta vägen och erkänna sin ensamhet inför? Och nu är vi tillbaka på konflikthanteringen …

mörk kombi bakom Cafe på klostret Blomberg

Den Andra Tänkbara faktorn

Efter att storebror har varit ute en stund ensam för att försöka skaka av sig känslan av ödets stora maktlöshet och ingen att erkänna den inför. Kanske gasat hårt med bilen och sladdat kring. Parkerar han den som för att hämta andan rent själsligt. Sladdat men ändå haft kontroll.

Ångesten grinar illa och det är bara dagar kvar till han blir ensam igen. Förvisso med sin fru, men det kan också vara sådant som föder en än större ensamhet för hon kanske ser fram mot ett mer utåtriktat liv, vilket sätter fokuset just på denna där känslan av ödslig ensamhet. Då kommer en glad liten flicka förbi och försvinner runt hörnet.

Kanske lite av ångesten redan är uttagen på den lilla katten redan, så den har stuckit sin väg, vilket kanske bara läkte känslan av maktlös ensamhet för stunden men sedan gjorde den värre. Var är katten, vart fan har kissen tagit vägen.

Färdväg enligt vittnet Cafe på klostret Martorp Mord Lisa Holm

Skurhinkens handtag

Som styrd av undermedvetna fyrar på en oplanerad väg, sökandet efter trygga punkter på en väg där man undviker sin tryggaste punkt. Vart tar man då vägen? Vad som skett och vilken ordning kan man alltid fantisera om, men resultatet i det stora hela vet vi dock alltför väl om. Därför håller jag mig vid det. En person med en annans blod på sina kläder. Tja en bra förklaring kan ju finnas och den torde nog vara hämtad direkt från verkligheten. I bästa fall.

””
Genom Genom, skrider skillnaderna. Streaming the pipe in g
Genom Genom, Strömmar minnena, inuti mitt etui, finns minnena
Genom genom, strömmar sinnena

 
Inget är det samma, och ögats viktning styrs av såsom intentional
Meme i A1 Självbevarelsedriften – juicy fruit from – chewing the mentol

””

Mord Lisa Holm Cafe på klostret Blomberg Martorp.fw

Ur växtligheten runt och Bladpunkt-radion strömmar betydelsebäringen in i teleskopantennen, så fråga skörden varför det står som det gör ovan. Det nästan blågula ögat i bilden tillhör den misstänktes fru.

Flickan, då vart tog hon vägen?

Efter att ha suttit och sunkat en stund så går han ur bilen efter en 5-10 minuter och där sitter hon på mopedsadeln och skrattar och ler. Hör inte honom komma. Men fan vad lik hon är Gabriele, hans adopterade halvsyster, sin kära halvsyster. Vilken likförbannat tog plats vid hans mammas bröst. Ingenstans att uttrycka den förtvivlan heller. Javisst det är klart att han förstår. Ingenting annat än hur det skär i hennes skrattande leende som vänds upp och ser honom fortfarande så djupt genomsyrad av leendets must att det känns som bensåg i hans sociala sax. Detta läget var som klippt och skuret för att flippa

Förutom att återigen känna sig ensam. Där sitter också något som tog ens kära mamma ifrån en. Hur ska man erkänna det som stor och stark man nudå? Genom sina styrkor som erövrare, rent tvångsmässigt, eller vad tror du

Om det var så Söndagen den 7 Juni 2015 bakom Café på Klostret i Blomberg där Lisa var så skulle det rent tänkbart kunna vara en förklaring till något som hände sen. Jag måste erkänna att den där Lisa känns nästan som vem som helst. Just Grannflickan och kanske är det just det tillsammans med det där Mona Lisa leendets outgrundlighet som spretar så i sin bekanthet, (en vidd av intolkningsbarhet) visst känner man henne samtidigt som man helt och hållet vet att man är totalt främmande. Det som skapar resonans.

Polis med misstänkt Mord Lisa Holm

Misstänkt för Mord på Lisa Holm, en enligt andra ypperligt bra arbetare som hade en förmåga att komma med egna lösningar och produktionsförbättringar. Duktig, pålitlig. Säger arbetsgivaren. Andra säger att de var trevliga men kunde inte direkt göra sig förstådda på något språk vare sig svenska eller engelska.

Ingen förefaller ha något ont att säga om dem. Initialt kommer olika uppgifter från Litauiska polisen vilken säger att en av dem är känd av dem sedan tidigare. Det visar sig senare antagligen handla om en TV försvunnen från en transport den äldre brodern arbetade vid, han fick böta eller på något sätt betala för detta. Men vid personutredningen nämns det inte alls, dock flyttade han till England och började jobba efter jobbet som chaufför, fick han sparken för detta men glömde berätta det vid personutredningen undrar jag lite.

 Mobiltelefon delar Lisa Holm

Svårt att veta något.

Och just det om något, det vet proffsen. För de är tvungna att leda det i bevisning hela vägen. Men många av dem är också duktigt vaccinerade mot tunnelsynen i att låsa sig för tidigt vid en mening och ett mål.

kalket i dess vägval Det benraka undvikandets krokiga stigar

Lisa Holm utspridda ägodelar & Spår

En annan vinkel av samman undvikande

 

 

 

 

Lisa Holm Mord Blomberg Martorp

Mellan raderna av uttalanden skulle det kunna gå att läsa ut ¨¨¨….

-De andra misstänkta har vittnesmål som pekar mot den nu häktade

Mord i Blomberg Lisa Holm åtalads försvarsadvokat inlaga

”Beträffande det som åklagaren redovisat angående innehållet i vittnesförhör och förhör med medmisstänkta är inte uppgifterna starka. Beträffande vittnesuppgifterna måste vägas in den påverkan som uppgifter i massmedia kan ha fått på dem. Vad avser de medmisstänkta har de själva intresse av att bli frigivna, vilket kan spela in. De har också frigetts.”

Här menar den mordmisstänktes försvarsadvokat att de med misstänktas uppgifter måhända pekar mot den misstänkte för att de ville bli fria.

-Det finns någon märkbar substans av någon typ som kommer från den misstänkta minst i absolut närhet till den nu mördade eller närmare än så.

Teknisk bevisning är inte enkel. Hypotetiskt vore det inte omöjligt för en eller

”Teknisk bevisning är inte enkel. Hypotetiskt vore det inte omöjligt för en eller flera, som agerat för att sätta dit min klient för mordet att skaffa spår från honom och plantera dessa”

Den tekniska bevisningen som föreligger kan vara av den typ att ett kontaminerat DNA kan vara svårt att skilja från annat mycket snarligt DNA, vilket skulle kunna vara från tex 2 personer med samma far och mor.

Uppgiften om att misstankarna stärkts i mot en person samtidigt som de sänkts i motsvarande grad mot en annan person skulle kunna indikera något liknande när det gäller analysresultat av DNA som kan är ganska lika och därför svåra att skilja ut.  Men även i vem som haft tillgång till ett gemensamt fordon vid en viss tidpunkt.Mycket upprört

Den lägger sig i en mordutredning har antagligen något med den att göra

-Missing people upplevde egendomliga försöka att dirigera sökinsatsen, vilket rent polisiärt ledde till den rakt motsatta effekten och att den mördade Lisa Holm återfanns strax efteråt att 3 personer tagits in till förhör.

Vilket i princip skulle kunna säga att den misstänkta gärningsman propsar på att de inte finns något längre söderut, vilket är ett mycket märkligt agerande i en mordutrednings försök att bara rent opartiskt hämta information ur verklighetens miljö. Den som har sådana kunskaper eller försöker styra in sökinsats har nog med händelsen att göra.

Lisa Holm INTERPOL efterlysning

Lisa Helena Holm 17 år gammal, 165 centimeter lång, med blond hårfärg försvann från Café på Klostret i Blomberg efter arbetet den 7 juni 2015 efter ett sista levnadstecken i form av ett SMS om att hon nu var på väg hem efter jobbet klockan 18,23.

Sent på kvällen den 12 Juni påträffas en Lisa Holm död på ett sätt som indikerar en handling av en annan person.

Lisa Holm Död

Lisa Holm funnen död. Polisen bedömer att det är just den saknade 17-åriga Lisa Holm som påträffats.