Mord i Blomberg Martorp

En anhållen och åtalad för Mord i Blomberg Martorp, strax efter att  denne och två till togs in till förhör så gjordes snabbt flera fynd och så fann man en person Död vid Martorp Gård.

Låt mig gissa att det gick till ungefär på följande vis

  1. någon av de tre mer eller mindre aggressivt försöker förklara att det inte är någon idé att söka åt det hållet och pekar mot Mantorp
  2. MP kontaktar polisen om att någon lagt sig i deras informationsinhämtning
  3. Polisen vet att den som lägger sig i en polisutredning antagligen har med den att göra och gör precis tvärtemot vad den den som vill styra utredning och informationsinhämtningen säger
  4. Kroppen av en avliden ung flicka hittas strax därpå.
Här finns inget - gå åt andra hållet

Åt andra hållet mina vänner – vid Martorp finns inget

Vilket skulle kunna ha sett ut ungefär som ovan, Missing People backar undan och kontaktar Polisen.

Vad annars skulle så tydligt ha lett till att de som försökt påverka Missing People tog in för konsultationer som det hette just då fastän de som fanns i närheten omtalade det hela som ett relativt brutalt gripande, kanske för att någon försökt att obstruera mot tanken och inte öppnade dörren etc. utan tvärtom kanske försökte som snabbast snacka sig samman. Eller något i stilen som tyder på att man inte kör med öppna kort, utan tvärtom har något att dölja. Vad tror du?

Här är några av de noteringar som gjort vilka kanske också tydligare än mycket annat kan lokalisera vart och hur upptäckten av fynden ägde rum. Hundarnas reaktion följs av en serie av händelse i samband med detta har avspärrningarna snabbt utökats.

 ***Nu skäller hundar ordentligt från bakom husen***

***Man hör hur poliserna diskuterar fram och tillbaka hur de ska göra***

 Bod med Skåp

Strax därefter utökas avspärrningarna på baksidan av Martorp går och flera journalister föses i väg från platsen. Sannolikt har man nu gjort ett flertal fynd vara kroppen av en död person vilken senare visar sig vara Lisa Holm, som bedöms inte har gått en naturlig död till mötes, vilket förstås kan betyda att det är inget mord tills mord kan bevisas utan rent tekniskt också kan kallas för dråp, men fortfarande innebär att man tar livet av någon.

Strax efter detta försvinner en räddningsledningsfordon mycket snabbt från platsen, vilket i princip skulle kunna betyda att det som diskuterats om efter ett fynd var att i stället för att begära en polititransport för en avliden person så kan en annan bedömning ha gjorts dvs. att kropp antagligen gick att flytta med en gång utan att bevismaterial förstördes i någon nämnvärd omfattning. Något vilket rent tekniskt skulle kunna indikera att kroppen inte påträffades öppet i terrängen utan måhända i boden i ett utrymme som gick att stänga, ett skåp stort nog för en vuxen och antagligen relativt stel person  som redan finns i boden är troligen ett klädskåp för ombyte eller en något större garderob. och därför förflyttades själva skåpet med innehåll relativt omgående, vilket är ren gissning baserat på att inte polititransport eller dylikt siktades under och strax innan såvitt man känner till.

Lisa Holm Blomberg Källby Husaby med en Kroknande tankearkitektur.fw

Översikt Cafe på Klostret – Gripnas Bostad – Martorp Gård

Efter en häktingsperiod så släpps några av de häktade och bara den äldre brodern sitter kvar medan hans fru och lillebror släpps fria trotts att misstanken kvarstår. Åklagaren uppger att misstanken mot lillebroderns har förminskats och i motsvarande grad förstärkts för den äldre brodern. Genom teknisk bevisning, vilket i sak skulle kunna betyda att något redskap de samtliga förfogar över vilket kan användas av alla 3 nu har fått en sannolik användare vid den tidpunkten då den 17 åriga Lisa Holm antagits ha försvunnit från baksidan av Café på Klostret där mopeden hennes stod parkerad senare med nycklarna i låset. Gissningsvis kan detta vara frågan om användandet av en silverfärgad WW Sharan vilken också togs i beslag i samband med att personerna hördes. Då lär det finnas en bindande beröringspunkt, som pekar åt ett visst håll.

Den äldre broderns advokat säger nu  något intressant i ett försök att förringa värdet av vittnesmålet från de övriga två som är frisläppta

Mord i Blomberg Lisa Holm åtalads försvarsadvokat inlaga

 

”Beträffande det som åklagaren redovisat angående innehållet i vittnesförhör och förhör med medmisstänkta är inte uppgifterna starka. Beträffande vittnesuppgifterna måste vägas in den påverkan som uppgifter i massmedia kan ha fått på dem. Vad avser de medmisstänkta har de själva intresse av att bli frigivna, vilket kan spela in. De har också frigetts.”  Vilket GP återger med mer text vilket leder till frågeställningen om Advokatens utgående kommunikation hade

Vilket ser ut att vara ett försök att misskreditera vittnesmålet från de nu frisläppta, en broder och fru till den som är kvar. Förvisso vill nog alla slippa sitta inlåsta men att de helt utan anledning skulle vitnat till den nu häktades nackdel förefaller lite svårt att gissa sig till som sannolikast i fall det nu inte var så som det säger.

WW Sharan

WW Sharan

Men som sagt vad vet jag. En väldigt stor massa gissar väldigt mycket från ett väldigt lågt underlag av verklig densitet och kunskap. Vi kan dock konstatera att en Wv Sharan tagits i beslag från parkeringen vid deras gemensamma bostad och att den två personers försvagade misstankegrad tillsammans med att en person fått misstankarna mot sig förstärka mycket väl kan hänga samman med vem utav dem som vid den aktuella tidpunkten förfogade över bilen, vilken antagligen i så fall kan ha delar av DNA från en brottsdrabbad person.

Men än så länge vet vi dock väldigt lite. Rykten gör dock gällande att en silvrig bil herrgårdsvagn har setts stå konstigt parkerad vid caféet vid stängning sam att en silvrig herrgårdsvagn sett köra mycket snabbt i närområdet vid någon tidpunkt på den kvällen, vilket också ska ha anmäls, vad som är sant och inte av det återstår att se.

Gul mellanbyggnad med Lunchrum fika samt Bod 4 BPA

Martorp Gård

Martorp Gård Översikt

Nedan är inte en bild från Martorp gård utan en principbild av hur det kan se ut inuti en sådan gammal byggbod som i manskapsbaracken BPA 4, rent principiellt. några skåp och kanske även en garderob och eventuell en kyl eller frys. Vilket ger en garderob eller en stor frys som största fria ytan som eventuellt går att stänga och låsa.

Bod med skåp för ombyte samt garderob

En bod av typen som visas på bilderna märkt som BPA samt 4, kan kallas allt från byggbarack till manskapsbod, allt hänger egentligen hur den utrustats inuti. Vilket på en gammal bod mycket väl kan ha förändrats flera gånger under åren.