Inskränkthet Urbota förlamande

 

Urkunden till pålles väsen säger inget, men äger på ängen

Urbota Inskränkthet

Urbota Inskränkthet (24)

Urbota Inskränkthet

Urbota Inskränkthet (23)

Urbota Inskränkthet

Urbota Inskränkthet (22)

gräsliggande är snön på ängen. Stängslet den genuina gestaltningen av urbota inskränktet.

Urbota Inskränkthet

Urbota Inskränkthet

Med en aningens stegrad risighet ser vi här hur en pålle fått fatt i det en de människor kallar gräs och andra kallar ogräs, pålle själv tycker att sinnena är förstärka och att allt är bättre men testerna i natten visar på en annan saks faktum. Pålle gnäggar hårt och nickar menande att alla inte fattar. Är det urbota inskränkthet så är det urbota inskränkthet och blott den som lider hårt därutav kan se haven öppna sig när himmelen stängs.

Med de vassa tänderna vid sidan så vågar vi inte säga emot när vi ser hur öronen riktats bakåt för att ta hand om vad denne just då uppfattar som främmande bakåtsträvare.

Men vem har egentligen urkund, vem äger på ängen. Vem rular i sängen?