Urbota Inskränkthet i Urgrunden trottlar

En gång innan tiden då bara tunnelsyn fanns så tog någon och sparkade sönder den eviga packisen med en enda karate / Kung fu spark så att alltet sprack upp långt bortom den eviga packisen.

Urkunden i ingenmanslandet

enligt legenden försvann sedan benet som sparkat loss det hela med en gång. Då fanns bara ett större ingemansland enligt notarius publicus och incitamentödlan. Ur Ingemanslandet skapades sedan möjligheten till det egna ägandet och detta skedde så klart genom att någon måste ha tagit till sig från ingemanslandet. Det första ägandet skapades med andra ord som ett direkt resultat av en stöld.

 

Urkunden

Ur funktion var klockspelet läsande vågen, från basen av sina egna uppkomna försänkningar, liksom vågsatta i hjulandet, kuggsatta i återkomsten såsom hjulet självt. Men föränns allt var synkroniserat var det ändå inte något mer än ett förspel och detta förspel var ur funktionen ur funktion till allt det du tror att du vet idag.

 

Livet såsom döden

Men få tänker idag på att uppkomsten av livet i all egentlighet också dödade universums längsta och mest ihållande formaliteter vilken ditintills varit döden och utbrednaden av dess rymder i evigheter. Livet i sig självt dödade alltså den längsta historiken som ditintills funnits i universum för all tid. Eller så har det alltid funnits där och allt som alla gör handlar alltid om att undvika konsekvensen av just det.

 

Teater och att hålla masken

Urbota Inskränkthet

Evaporera du dess stjärts daskande mening?

 https://kungabloggen.files.wordpress.com/2011/05/google-milkyway.jpg

Vad är väl en påse ostbågar?

Jo, ett substitut för närhet man aldrig blivit erbjuden och den knastrande bottenfrysningen i själens outgrundliga mörker som man sakta tuggar ned i saltsyrans förlösande fräsning. Man tuggar sig fram mot bot och bättring av alla mörka tankar kring energins tarmband och tuggar man som bot mot tankar man vill behålla otänkta eller osagda framför visdomständernas obelysande leende. Bettet som oskuld och ultimat förberedare för det tredje ögat

-Det sa bara klick era jävlar!

På framkallningsdagen avförd uträttad och begraven, fan vad smutsiga ni är som inte bara kan skita rent och rätt av! Nån, jävla senkristen helbrägdafnosk i den dagligdagsa fernissan. Sätt er och skit bara, låt själen skvala.

Innan botten är nådd och det bara återstår det där översalta ostknåddarna

Grodan hoppar ringarna på vattnet

Familje-special med en speciellt udd för alla