Nerijus Bilevicius Teleskop antenn för lidelsen?

Ok. Baserat på Nerijus intressen från händelsens utfall och tillgången på fakta tycker jag att den bästa gissningen av det oskrivna i ladan är att Nerijus försökt åstadkomma en teater för sina säregna intressen. I en relativt öppen men ändå avskärmad miljö. Mot Café på Klostret i Blomberg mot Ladan är en dörr uppställd, och det går att se rätt igenom. Ställer vi nu ett fordon vid öppningen mot Caféet och ett annat fordon t.ex. en Teleskoplastare snett in mot brunnen, men hela teleskoplastaren utanför så får vi en sådan teater med en stor hävarm på och fria ytor utan någon insyn. Säkert är nog att han inte gör sig allt detta besväret helt utan rimlig anledning, inifrån hans egna kikarsikte. Utsikt mot Lisa Holm och kollegornas arbetsplats så vad gör han?

Jag utgör skillnadenVisar sig som bror duktigt med full kontroll? Låter andras blickar pensla ut den egna styrkan och makten….

 

Antagligen är den som är ute efter att döda någon för att njuta av händelsen på flera plan medvetet eller omedvetet också ute efter att förstärka effekten av händelsen och den som vet att en hävarm kan amplifiera en liten fluktuation i ena änden till ett större i andra änden förstår också att en sådan hävstångsamplifikation kan vara väldigt åtråvärd för denna typen av personlighet.  Han har i sin teater skapat en teleskop antenn för lidelsen, rätt ut i formpressat stål. Vaggningsvillig förstärkare för den som fiskar efter sprattel som trolley in the boggie, men ändå håller masken och verkligen vill se ut som helt bakom flötet. Precis som pisksnärten i den flygande hävstångseffekten.

Nerijus Bilevicius Förstärknings instrument

Nerijus Bilevicius Förstärknings instrument

Första Fynd av handske vid den röda punkten + hundmarkering

Visar det vänstra området i delen som var under ombyggnation. I närheten av
brunnen skall enligt uppgift Lisas handske anträffats. Bakom brunnen markerade
kriminalsökshunden FUP 624

Ladugården där en handske hittats har sökts igenom både visuellt samt med
kriminalsökshundar. Brunn intill där handsken låg har länspumpats och sökts igenom
för hand. Det gjutna schaktet intill brunnen är genomsökt

Snett inparkerad med bara kranen inuti ladan bör den ha kunna åstadkommit en sådan effekt. Dels att skydda mot insyn men ändå utgjort ett höggradigt mekaniskt förstärknings instrument, såsom den konstruktiva förstärkaren av herr Bilevicius syften.

20.20 då de körde förbi ladan och han såg den gröna teleskoplastaren på baksidan av ladan. Han sa att den aktuella tiden var högst plus minus 5 minuter…   ….Det var den vänstra av öppningarna som maskinen stod vid. Han sa att hela maskinen troligen stod utanför öppningen. Teleskopdelen var vänd in mot ladan. Teleskoplastaren var grön.
FUP 55

Killen förefaller vara intresserad av dödandet och dess rytmik = sprattel och dödsångest och är likförbannat en teknisk uppfinnare inom området sadistteknik. Teleskoplastaren är en förstärkare och används för att genom hävstångseffekten få avkänna mer sprattel. Någon annan rimlig orsak att labba med den finns inte om mina analyser av Nerijus stämmer, vilket de naturligtvis inte alls behöver göra. rent tekniskt är principen dock mycket lik pisksnärtseffekten. Med en förstärkning av vågrörelsen vilken förskjuts ut till änden. Men om det nu verkligen varit så, varför har vi inte en maximal densitet av spår just där?


Varför saknas maximal spårdensitet där?
Anledningen till att inte fler av de spår som avsattes har hittats där den centrala handlingen kan ha ägt rum är flera. Dels är området precis mellan två öppningar i en stor lada en mycket vindstark kväll. Dels verkar det som om arbeten pågick där efter mordet men innan avspärrningar han göras där.

Mängden spår i en brunn verkar inte kunna avgöras direkt om den inte är uppenbar. som tex blod. Men i området har handsken hittats och en sökhund markerat. Det är mer än på många andra ställen som anses heta.

Nerijus Bilevicius mord DNA pussel Scoop Teleskoplastare

Nerijus Bilevicius mord DNA pussel Scoop med lasterna

Sprattelteater med teleskoparm
Inställd snett i porten på andra sidan av ladans öppning mot Café på Klostret i Blomberg parkerar Nerijus Teleskoplastaren bara en gnutta inne med teleskoparmen utfälld maxläget, detta för att ge maximal hävstångseffekt.

Området bör därför varit det område i ladan som haft mest spår runt sig. Något som till bitar kan bekräftas av ett fynd av en handske i närheten till en brunn just där liksom att en hund gjort en markering vid brunnen.

I området där handsken hittades har arbete med grävare utförts innan avspärrningen gjordes. FUP 43

Sammanfattningsvis så saknas inte spårdensitet där, den kunde dock varit större. Vilket jag gissar att den varit om avspärrningarna gjorts tidigare. Att Flera spårytor fraktats från platsen och rörts om är anledningen till att så lite syns dock är det ganska tunga fynd som gjorts på plats och ställe.

Lisas far uppfattar något han aldrig ska glömma, Nerijus uppfattar ett par leende ögon och ett stelt ansikte, kanske bara han ser sin spegelbild och inte kunde låta bli att tacka för måltiden undermedvetet. Gissningsvis håller han masken och  är ute och fiskar när han spelar bakom flötet, men sånt känns oftast.  Har du någon annat teori om varför en för övrigt inlåst teleskoplastare används på plats och stället, just där och då men ändå inte är stulen, så låt oss höra. Vilken nytta skulle den kunna göra med nästan bara teleskoparmen innanför?  Och vem skulle se om den gungade i den hårda vinden den sensommarkvällen?

Allt är inte alltid vad de ser ut att vara.

Sådd och säd går runt i tröskandet?

Sådd och säd går runt i tröskandet?

Men Nerijus känner igen några bekanta på bilden, de hälsar så glatt. Med tanke på vanan att fiska och leta efter mask när det passar samt en viss förmåga att spela bakom flötet bedömer jag det sannolikt att han gillar att känna fiskens sprattel som en hävstångseffekt i spöet som få andra. Nu kan nog ett litet sänke spela ding dong från höjden på hans lilla leksaks piano, bakbunden och insvept i enhetlig dress.

Cirkelns kvadratur i Tunnelsyn pi pi ski

Hävstångseffektens EMO Ton Cirkelns kvadratur i Tunnelsyn pi pi ski

Hävstångseffektens tonart bunden till händer och fötter, får spela kran med näsan. lukta på den duh!

Cirkelns kvadratur i Tunnelsyn pi pi ski

Bunden spelandes med näsan Pi kärnan

Andningen å du andas och takykardin kommer, när hjärtat vispar på i alltmer ökad takt för att det inte längre har någon syre att leverera. Ja här får man nog också ögonkontakt med innehållet i ”min omhuldade”.

Men det faktum att vittnen sett teleskoplastaren ute på vift tidigare i dagarna och att Nero reagerat starkt och på ett sätt som arbetsgivaren inte tidigare sett vid frågan om han använde teleskoplastaren då, är intressant. Även om det flesta aldrig kan inte skönheten och makten i en såpass irrationell handling som hävstångseffekten i teleskoplastaren som dödens sprattelförstärkare ut i chassits vågverkan som trolley in the boggie.

…Trotts allt kanske vi också ska vara glada för det.Jag ser upp till dig du neslige

Ser upp till dig för din lidelsefulla ohjälplighet. Det ena ned, det andra upp.

Håller nollan som ägget i mun - flaxar du fågel blå

Och står där sedan och ser fågel blå flaxa med en nolla i munnen som självaste ägget och mamma höna som allt förstår.

Speglad upp i det silvergrå – Som kaklad rätt upp i den keramiska tunnelsynen av krumbukt för ett eget rum som mur av murbruk.

Med omlott tejpat murarförband.

Taffligt på många sätt. Och man upptäcker nya om man letar.